ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- Κτήμα & Κήπος

Εκτύπωση

Την Κυριακή 13/01/2013, το περιοδικό Κτήμα & Κήπος της Καθημερινής,

έκανε αναφορά στην προσπάθεια που γίνεται από 11 Καλλιεργητές Βιολογικών Αρωματικών φυτών

και στην οποία συμμετέχουμε.