ΚΤΗΜΑ ΒΙΩΜΑ "Ελληνες Παραγωγοί Βοτάνων"

Εκτύπωση

Παρουσίαση 11 Ελλήνων Παραγωγών Bιολογικών Aρωματικών φυτών,

σε έντυπο έκθεσης Bιολογικών προϊόντων,

Natural & Organic Products Europe, Οlympia, στην Αγγλία, 7-8 Απριλίου 2013.