Παρουσίαση νέου υλικού προώθησης

Εκτύπωση

 

Το νέο μας ενημερωτικό υλικό είναι 'ετοιμο.

Θα συνοδεύει την Organic Islands σε διάφορες δράσεις προώθησης στην εσωτερική αγορά.