Ο τομέας των εξαγωγών συνιστά μια δραστηριότητα ιδιαίτερης σημασίας για την ORGANIC ISLANDS. Η εταιρεία εξάγει όλη την γκάμα των προϊόντων της σε πολλές χώρες του εξωτερικού́. Η εξαγωγική δραστηριότητα της ORGANIC ISLANDS σημειώνει μια συνεχώς ανοδική́ πορεία τα τελευταία χρόνια. Σε ένα περιβάλλον υψηλού́ ανταγωνισμού́, η προσήλωση μας στην ποιότητα, ο σωστός σχεδιασμός, η μελετημένη υψηλής αισθητικής συσκευασία και η πιστοποίηση των προϊόντων μας από διεθνείς οργανισμούς, συνιστούν το διαβατήριο τους για τις αγορές του εξωτερικού. Η συνεχής αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της ORGANIC ISLANDS αποτελεί́ μια ακόμη επιβεβαίωση της ποιότητας των προϊόντων της, υποδηλώνοντας αισιόδοξες προοπτικές για μεγαλύτερη ανάπτυξη της εταιρείας σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε περήφανοι που εξάγουμε πιστοποιημένα βιολογικά Ελληνικά βοτανικά προϊόντα μας στις εξής χώρες:
1. Αυστραλία
2. Αυστρία
3. Μπαχρέιν
4. Βέλγιο
5. Βουλγαρία
6. Καναδάς
7. Κύπρος
8. Τσεχία
9. Εσθονία
10. Γαλλία
11. Γερμανία
12. Νορβηγία
13. Πολωνία
14. Ρουμανία
15. Σουηδία
16. Ελβετία
17. Ηνωμένο Βασίλειο
18. Ηνωμένες Πολιτείες